Aktualności

WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

dodano: 2024-03-31

SPOŁEM ZNACZY RAZEM

dodano: 2024-02-15

Aneks nr 2/2024  z dnia 15-02-2024  r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia z dnia 25.04.2018 r.

W Regulaminie, organizator programu wprowadza następujące zmiany:

1) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne 5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone:

750 punktów przysługuje kupon o wartości 30 złotych.

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 16-03-2024 r.

KARTA DUŻEJ RODZINY W GAMIE

dodano: 2024-02-05

Aneks Nr 1 z dn. 02.02.2024 r.

 do Regulaminu Programu „Karta Dużej Rodziny w Gamie” –

załącznik nr 1   Decyzji Nr 3/2022 Zarządu  SPOŁEM PSS Hajnówka Sp. z o.o w sprawie wprowadzenia Programu „KARTA DUŻEJ RODZINY w Gamie”

Z dniem 05.02.2024 r  wprowadza się następujące zmiany  w Regulaminie Programu KARTA DUŻEJ RODZINY w Gamie.

Pkt. 12 otrzymuje brzmienie:  

W przypadku uczestnictwa w programie KARTA DUŻEJ RODZINY W Gamie punkty w programie lojalnościowym „Społem znaczy razem” nie naliczają się .

Pkt. 14 otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o Karcie Dużej Rodziny kasjer ma obowiązek dokonać weryfikacji tożsamości osoby posługującej się taką kartą. Ma także obowiązek każdorazowo sprawdzić ważność Karty  Dużej Rodziny.

Pkt. 17 otrzymuje brzmienie:

W przypadku dokonania zakupów przez posiadacza Karty Dużej Rodziny i okazanie przez niego jedynie karty klienta bez pokazania Karty Dużej Rodziny bon rabatowy nie zostanie wydany.

Pozostałe zapisy Regulaminu Programu „Karta Dużej Rodziny w Gamie” pozostają bez zmian.

Regulamin dostępny poniżej 

http://REGULAMIN KDR w GAMIE.pdf

Aneks 1/2024

dodano: 2024-02-01

Szanowni Klienci

z dniem 15.02.2024r wprowadzamy zmianę w Regulaminie Programu Lojalnościowego "Społem znaczy razem"

Prosimy o zapoznanie się z treścią Aneksu nr 1/2024

Aneks nr 1/2024  z dnia 31-01-2024  r.

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20 lutego 2012 r.

1) § 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Punkty programu  mogą być naliczane tylko jeden raz  za każdą transakcję. W ramach  prowadzonych działań promocyjnych nie sumuje się uzyskanych z nich korzyści ( tj.  punktów z programu lojalnościowego i  dodatkowych rabatów )

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

Aneks wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 15-02-2024 r.