Aktualności

ZMIANA W REGULAMINIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

dodano: 2019-05-10

Aneks nr 1/2019 z dnia 10.05.2019

do Regulaminu Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

W Regulaminie Organizator wprowadza następujące zmiany:

  1. §6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„Zgromadzone punkty zachowują ważność przez okres 1 roku. W przypadku niewykorzystania zebranych punktów, tracą one ważność oraz zostaną odjęte z sumy zebranych punktów uczestnika ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.(Najbliższa dezaktywacja nastąpi w dniu 31.12.2019r)”

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.

 

Aneks wchodzi w życie w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia na stronie internetowej www.hajnowka.spolem.org.pl zmienionej treści regulaminu, tj. od dnia 10 czerwca 2019 r.