Historia

Pierwszy budynek bedący własnością SpółdzielniSpółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców "Hajnówka powstało w marcu 1923 r. Jego założycielami byli głównie pracownicy hajnowskiej Fabryki Chemicznej: Piotr Lewicki, Jan Michałkiewicz, Czesław Pietkiewicz, Seweryn Nowak, Michał Jadczak, Stanislaw Dąbrowski, Feliks Bachowski, Franciszek Borowski, Henryk Wilkiewicz, Franciszek Fabisiak. W zarejestrowanym 22 maja 1923 roku w Sądzie Okręgowym w Białymstoku statucie zapisano, że celem działania Spółdzielni jest ,,... kupowanie hurtowo, przerabianie i wytwarzanie artykułów spożywczych, przedmiotów użytku domowego oraz gospodarczego i odsprzedawanie ich detalicznie swoim członkom".
Pierwszy Zarząd Spółdzielni tworzyli: Piotr Lewicki, Henryk Wilkiewicz i Seweryn Nowak. Do roku 1934 stowarzyszenie rozszerza swoją działalność na nowe sklepy w Narewce, Łosince i Masiewie. Nabywa także na własność budynek przy ul. Buczka w Hajnówce. Liczba członków Spółdzielni wzrasta do 500. 12 maja 1935 r. Stowarzyszenie zmienia nazwę na Spółdzielnię Spożywców w Hajnówce. W 1935-1939 r. rozpoczyna się produkcja w piekarni i masarni. W 1939 -1944 r. okupacja radziecka i niemiecka przerywa działalność spółdzielni.
Pierwszy budynek bedący własnością Spółdzielni

1.10.1944 r.
Spółdzielnia reaktywuje swoją działalność jako Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza. W pierwszych latach powojennych spółdzielnia liczyła zaledwie 120 członków, 60 pracowników, prowadziła 3 sklepy, jeden magazyn handlowy i piekarnię. W latach 1944-48 liczba członków wzrasta do 2157. Handel prowadzony jest w 16 placówkach. Uruchomiono także produkcję w masarni i piekarni.
20 kwietnia nastąpiła kolejna zmiana nazwy, na Spółdzielnię Spożywców w Hajnówce. W 1950-56 uruchomiono wytwórnię wód gazowanych, dwie restauracje, magazyn towarów różnych oraz przetworów zbożowych i opałowych, liczba sklepów wzrasta do 29.

1 lipca 1967 roku Spółdzielnia traci samodzielność i staje się oddziałem Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców w Białymstoku. W 1979 r. oddział WSS w Hajnówce zrzesza 6466 członków i zatrudnia 560 pracowników.

19 maja 1983 r. oddział WSS w Hajnówce odzyskuje samodzielność. Powstaje Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce.


 
Przedwojenna legitymacja członkowska